fbpx

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a COOLTOUR BAR KFT. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 18 fszt. , cégjegyzékszám: 01 09 171852, valamint Varga Márton (szig szám: 401647TA) a továbbiakban: Adatkezelők) által üzemeltetett www.cooltourbar.eu oldalon megadott személyes adataimat a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és ennek során részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön. Emellett hozzájárul, hogy róla Adatkezelők a Google Analytics rendszerén személyes adatokat gyűjtsön. Az Adatkezelők kijelentik, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használják, illetve azokat csak e cél elérése érdekében továbbítják, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

FONTOS TUDNIVALÓK

A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az érintett a belvarosicooltour@gmail.com elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az Adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállaló részére is előírja.

ZÁRADÉK

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat az Adatkezelők piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából kezeljék és tárolják. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

A cooltourbar.eu -t üzemeltető Cooltour Bar Kft. eleget tett az adatvédelmi nyilvántartásba vételt érintő kötelezettségének, az adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára a megfelelő formában eljuttatta.

Szolgáltató adatai

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

+ 36 30 445 20 65

belvarosicooltour@gmail.com